Médiá

Téma sucha v médiách

Sucho každým rokom trápi väčší počet obyvateľov a to nie len na Slovensku ale na celom svete. Preto sme pre Vás vybrali to najzaujímavejšie na tému sucho a klimatické zmeny. Články sa aktualizujú a dopĺňajú na týždennej báze, v daných článkoch sa dozviete to všetko potrebné o čoraz väčšej záťaži menom sucho a spôsobov ako ho postupne eliminovať.

Projekt je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie