Najnovšie informácie z diania

SAŽP Sucho 2019

V nadväznosti na reakcie ohľadne kampane „Proti suchu“ Vám uvádzame nasledovné stanovisko k jednotlivým situáciám:

Kampaň „Proti suchu“ je propagovaná v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. 40 výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Čítať viac