Sucho sa týka každého z nás !

About

Sucho ohrozuje celú planétu jeho dôsledky zažívame už dnes

Búrky

Búrky

Rýchle povodne

Rýchle povodne

Vysychanie riek a jazier

Vysychanie riek a jazier

 Veľké poľnohospodárske škody

Veľké poľnohospodárske škody

About
Features

Príklady vodozádržných opatrení

Jedným z najefektívnejších spôsobov ako zmierniť dopady sucha na náš každodený život je práve efektívne využívanie vodozádržných opatrení

Dažďové záhrady

Umelo vytvorené mokrade

Zberné jazierka

Povrchové nádrže

Vegetačné steny

Podzemné nádrže

Zelené strechy

Náhrada a výmena nepriepustných povrchov

Features
United Themes Shortcode Plugin
PreStarostu

PRE STAROSTU

Užitočné informácie, linky, odkazy

40. výzva

na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Mitigácia a Adaptácia

Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny

MŽP

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Príručka

na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe

PreStarostu
Download
Download

Daľšie úžitočné informácie o kampani
môžeš nájsť tu:

Projekt je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie